ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.กจ 4
เกี่ยวกับระบบ
ภาษา :
ขนาดตัวอักษร : A  A  A
ภาพพื้นหลัง :        
เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
จำข้อมูล :
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติบุคคลากร
E-Officeหน้าหลัก >> บุคลากร >> บ้านพุรวก

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล : นางสาวราตรี ผิวทองงาม
 
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ : Savittree Yailumyong
หมายเลขบัตรประชาชน : 3720700304xxx
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ประเภทบุคลากร : ครูธุรการ
วัน / เดือน / ปีเกิด : 1981-06-16 อายุ : 33 ปี
เพศ : หญิง
ที่อยู่ปัจจุบัน : 29 หมู่ที่ 10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : 29 หมู่ที่ 10 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
สถานะการสมรส : โสด  
ชื่อ-สกุลคู่สมรส :  
จำนวนบุตร : 0  
โทรศัพท์มือถือ :  
โทรศัพท์สำนักงาน : 0  
Website : www.facebook.com/banpuruak  
E-Mail : tetepink_88@hotmail.com  
หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3720700304xxx  
วันที่บรรจุข้าราชการ : 2011-12-08  
วันครบเกษียณอายุราชการ : 2012-12-08  

ประวัติการศึกษาและอบรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๖๐
ปรับปรุงพัฒนาดูแลระบบ โดย นายวงศ์กร ลับบัวงาม และ ทีมงาน