ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.กจ 4
เกี่ยวกับระบบ
ภาษา :
ขนาดตัวอักษร : A  A  A
ภาพพื้นหลัง :        
เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
จำข้อมูล :
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติบุคคลากร
E-Officeหน้าหลัก >> บุคลากร
สพป.กจ 4
1 กลุ่มอำนวยการ 1 คน
2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 คน
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 คน
4 ตรวจสอบภายใน 1 คน
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 คน
6 กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล 1 คน
7 กลุ่มนโยบายและแผน 1 คน
8 ศูนย์บริการ ICT 1 คน
โรงเรียนในอำเภอบ่อพลอย
1 ชุมชนบ้านหลุมรัง 2 คน
2 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1 คน
3 บ้านเขาแดง 1 คน
4 บ้านช่องด่าน 1 คน
5 บ้านท่าว้า 1 คน
6 บ้านบึงหัวแหวน 1 คน
7 บ้านพุพรหม 1 คน
8 บ้านพุรวก 1 คน
9 บ้านยางสูง 1 คน
10 บ้านรางขาม 1 คน
11 บ้านไร่เจริญ 1 คน
12 บ้านลําอีซู 1 คน
13 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 1 คน
14 บ้านวังด้ง 1 คน
15 บ้านวังใหญ่ 1 คน
16 บ้านสามยอด 1 คน
17 บ้านเสาหงส์ 1 คน
18 บ้านหนองกระทุ่ม 1 คน
19 บ้านหนองกร่าง 1 คน
20 บ้านหนองกุ่ม 1 คน
21 บ้านหนองแกใน 1 คน
22 บ้านหนองเข้ 1 คน
23 บ้านหนองเตียน 1 คน
24 บ้านหนองโพธิ์ 1 คน
25 บ้านหนองย่างช้าง 1 คน
26 บ้านหนองรี 1 คน
27 บ้านหนองหมู 1 คน
28 บ้านหนองหว้า 1 คน
29 บ้านหนองหวาย 1 คน
30 บ้านหลังเขา 1 คน
31 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1 คน
32 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1 คน
33 อนุบาลบ่อพลอย 1 คน
โรงเรียนในอำเภอหนองปรือ
1 บ้านเขามุสิ 1 คน
2 บ้านเขาหินตั้ง 1 คน
3 บ้านเขาแหลม 1 คน
4 บ้านทุ่งโป่ง 1 คน
5 บ้านพยอมงาม 1 คน
6 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 1 คน
7 บ้านหนองขอนเทพพนม 1 คน
8 บ้านหนองตาเดช 1 คน
9 บ้านหนองปลาไหล 1 คน
10 บ้านหนองผักแว่น 1 คน
11 บ้านหนองสาหร่าย 1 คน
12 บ้านหนองใหญ่ 1 คน
13 บ้านห้วยหวาย 1 คน
14 บ้านหนองขอน 1 คน
15 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1 คน
16 วัดหนองไม้เอื้อย 1 คน
17 เสรี-สมใจ 1 คน
18 อนุบาลหนองปรือ 1 คน
โรงเรียนในอำเภอเลาขวัญ
1 เขาวงพระจันทร์ 1 คน
2 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1 คน
3 บ้านกรับใหญ่ 1 คน
4 บ้านเขานางสางหัว 1 คน
5 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1 คน
6 บ้านชุมนุมพระ 1 คน
7 บ้านตรอกสะเดา 1 คน
8 บ้านตลุงเหนือ 1 คน
9 บ้านทุ่งกระบ่ำ 1 คน
10 บ้านน้ำคลุ้ง 1 คน
11 บ้านน้ำโจน 1 คน
12 บ้านน้ำลาด 1 คน
13 บ้านบะลังกา 1 คน
14 บ้านโป่งไหม 1 คน
15 บ้านพรหมณี 1 คน
16 บ้านพุบอน 1 คน
17 บ้านรางพยอม 1 คน
18 บ้านสระเตยพัฒนา 1 คน
19 บ้านหนองกะหนาก 1 คน
20 บ้านหนองไก่ต่อ 1 คน
21 บ้านหนองไก่เหลือง 1 คน
22 บ้านหนองเค็ด 1 คน
23 บ้านหนองงูเห่า 1 คน
24 บ้านหนองจั่น 1 คน
25 บ้านหนองตาก้าย 1 คน
26 บ้านหนองนกแก้ว 1 คน
27 บ้านหนองประดู่ 1 คน
28 บ้านหนองปรือ 1 คน
29 บ้านหนองปลิง 1 คน
30 บ้านหนองผือ 1 คน
31 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 คน
32 บ้านหนองม่วง 1 คน
33 บ้านหนองมะสัง 1 คน
34 บ้านหนองแสลบ 1 คน
35 บ้านหนองโสน 1 คน
36 บ้านหนองใหญ่ 1 คน
37 บ้านหนองหวาย 1 คน
38 ประชาพัฒนา 1 คน
39 ราษฎร์บํารุงธรรม 1 คน
40 วัดใหม่ภูมิเจริญ 1 คน
41 หมู่บ้านป่าไม้ 1 คน
42 อนุบาลวัดเลาขวัญ 1 คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๖๐
ปรับปรุงพัฒนาดูแลระบบ โดย นายวงศ์กร ลับบัวงาม และ ทีมงาน